English
Español

Projecten

carasdelaviolencia-466x315

Faces of Violence.

Gefinancierd door USAID , de gezichten van geweld project richt zich op het ” proces van sociale communicatie en leiderschap ” om een social media campagne te maken door het gebruik van sociale netwerken en maatschappelijke activiteiten in de wijken van La Era en La Travesía . Een groep van 25 jongeren gewerkt om het bewustzijn over het belang van respect voor het leven en vrede te brengen , met de campagne genaamd ” vrede geef ” . In een land gewend aan geweld en dood , de mensen worden ongevoelig voor het lijden en verlies van het leven . De campagne bevordert het respect voor het leven door vermenselijken geweld en doden . De deelnemers jeugd hebben maatschappelijke activiteiten , variërend van interactieve muurschilderingen , en afbakening van straten georganiseerd ( een initiatief dat wekelijkse tellingen verzamelt over de sterfgevallen van minderjarigen in Tegucigalpa , en het plaatsen van een symbool als eerbetoon aan deze persoon) . De maatschappelijke activiteiten nemen en te integreren een breed scala aan lokale netwerken , waaronder kerken , buurthuizen , rechtbanken en politieposten , openbare ruimten en sociale netwerken .
FB : Yo Doy Paz
Twitter: @ YoDoyPaz
Dit project werd gefinancierd door USAID en Creative Associates .

TelaresLencas-470x313

Het project is gericht op het bevorderen van ondernemerschap en leiderschap onderadolescenten uit de Lenca inheemse groep . Een groep van 15 meisjes uit Intibucá en La Esperanza creëerde een kledinglijn gemaakt met traditionele weefgetouwen die plaatselijk wordt verkocht in Tegucigalpa . De jongeren werden getraind in leiderschap , vrouwen rechten belangenbehartiging , gender en cultuur . In de tweede fase van het project , werden de meisjes opgeleid in fashion design aan de Lenca culturele kenmerken samen te voegen en weefgetouwen door de creatie en marketing van een eigentijdse lijn van shirts te bevorderen , te integreren en te markeren Lencas weefgetouwen in de bouw. De kledinglijn bestaat uit 10 t-shirt ontwerpen die zal worden verkocht in kleine boetiekjes in Tegucigalpa .
Dit project werd gefinancierd door de Vrienden van Holland en de Britse ambassade in Guatemala.

Tolerarte-420x315

Tolerarte was een initiatief van Libre Expresión op veranderingen in houding en het gedrag van 50 Revolutionaire en Ultra Fiel voetbal jeugd volgelingen (de zogenaamde barras deportivas in Honduras ) te bevorderen . Het doel was om de tolerantie te verhogen en te verlagen , te voorkomen of geweld en botsingen tussen hen te elimineren . door middel van een intensief inductie proces in leiderschap en sociale communicatie . Dit proces versterkt hun leiderschapsvaardigheden en verhoogde dienstverlening aan de gemeenschap en artistieke activiteiten . Jeugd maakte muurschilderingen en georganiseerde gemeenschap activiteiten in hun wijken . Daarnaast is de jeugd van de Revolutionaire Barras bleef een tweede proces gericht op het verbeteren van ondernemersvaardigheden met zeefdruk workshops. Er wordt verwacht dat ze zullen hun eigen micro bedrijf op te richten .
Dit project werd gefinancierd door Creative Associates .
Duur van het project : November 2012 – november 2013

Dit project stimuleert de participatie van kinderen en jongeren in de jongerennetwerken van COIPRODEN (netwerk van kinder- en jongerenorganisaties) en in educatieve instellingen (schoolbesturen, leraren en ouderverenigingen) en is gericht op het bewust maken van kinderen en jongeren van hun kinderrechten. Het doel is om de naleving van de rechten van kinderen en jongeren bij besluitvormende instanties (schoolbesturen en bestuursraden) te verbeteren en hun participatie op lange termijn te garanderen. Deze instanties spelen een belangrijke rol bij aangifte, schadevergoeding en sancties tegen schendingen van kinderrechten in de schoolomgevig.

promotores-1024x654-470x300

Project uitgevoerd in het departement Colón waarbij 30 jongeren uit Garífuna, Pech en Ladino gemeenschappen voorgelicht worden over seksuele en reproductieve gezondheid en een leiderschapsprogramma volgen. Tijdens het project zetten jongeren een sociale communicatiecampagne op. Met visuele middelen maken zij andere jongeren bewust van hun houding en gedrag tegenover HIV/Aids en seksueel overdraagbare ziektes en wat verantwoord seksueel gedrag inhoudt.

Het project heeft als doel dat jongeren meer kansen maken op de arbeidsmarkt, een opleiding volgen of een eigen bedrijf opzetten op basis van microfinanciering. Het traject omvat vier fases tijdens dewelke jongeren diverse levensvaardigheden aanleren die ze kunnen toepassen op de werkvloer, krijgen ze een technische vorming en voeren ze een stage uit.

In 2012 werd een pilotfase uitgevoerd waaraan 25 jongeren deelnamen. Vanaf 2013 is het een permanent project geworden van Libre Expresión. De doelstelling is om in de komende drie jaar 150 jogneren op te leiden.

VOS PODES – Je KAN HET is een project dat 600 jongeren uit kansarme buurten van Tegucigalpa levensvaardigheden wil bijbrengen die ook van toepassing zijn op de werkvloer. Dit tweejarig opleidingstraject van het Instituut van het Beeld (IDI) gaat gepaard met een sociale communicatiecampagne gericht op het herkennen en creëren van kansen voor jongeren en het versterken van hun capaciteiten.

Dit project wordt gefinancierd door het project METAS van USAID.

Así Somos – Zo zijn wij werd gefinancierd door de UNESCO en uitgevoerd door de Asociación Libre Expresión. Tijdens dit project werd fotografie ingezet om uiting te geven aan de zelfexpressie van de meisjes en hun culturele identiteit te onderstrepen. Zij leerden hoe ze hun levensverhalen konden documenteren met foto’s en beschrijvingen bij de foto’s.

Aan het project namen 50 meisjes deel uit 4 gemeenschappen met verschillende culturele achtergronden (Pech, Garífuna, Ladino en Miskito). Tijdens een vormingstraject met 8 workshops leerden de meisjes ontdekken wie ze zijn, waarin ze geloven, waar ze vandaan komen en waar ze naartoe gaan. Het resultaat was een prachtige fotocollectie die tentoongesteld werd Het fort van Santa Barbara in Trujillo en in het Museum van Nationale Identiteit in Tegucigalpa. Ook werd er een boek van gepubliceerd.

Preventiecampagne voor en door tegen geweld gebaseerd op respect en tolerantie ten opzichte van de verschillen tussen mensen. Het project werd gefinancierd door de Agencia de Cooperación Española (AECID) en uitgevoerd in 2010. VOS DECIDÍS – JIJ BESLIST was zowel gericht op zelfexpressie, maar ook op respect voor anderen en wat anderen te zeggen hebben. De campagne was gericht op geweldpreventie, maar vooral op preventie die van binnenuit komt, vanuit de gevoelens van jongeren. Ze leerden dat ondanks alle verschillen die jongeren onderling verdelen, ze toch uiteindelijk allemaal jongeren zijn.

De campagne omvatte een reeks activiteiten, waaronder 3 leiderschapsworkshops over sociale communicatie, waaraan 60 jongeren deelnamen; 2 workshops muurschilderen waarin ze leerden hun ideeën visueel uit te werken en die resulteerden in 4 muurschilderingen in het Tehuis Hogar Perpetuo Socorro in de Villa Olímpica, op de brug tegenover het Nationaal Stadium, in het Instituut Jesús Milla Selva en in het Instituut Central Vicente Cáceres. De jongeren liepen met een “Pakketje Tolerantie” langs de huizen en langs bedrijven in verschillende wijken van Tegucigalpa. Dit ‘pakketje’ hield in dat ze aan mensen vroegen om deel te nemen aan de campagne en ze bewust te maken door een sticker van een zonnetje als symbool voor tolerantie op hun deur te plakken. Op die manier werden 2.500 zonnetjes op verschillende deuren geplakt. Ook werden er 4 bushokjes gemaakt om het publiek te confronteren met de boodschap van tolerantie en om interactie teweeg te brengen. Ook werden 5 grote uithangborden gemaakt die op strategische plekken in de stad werden geplaatst.

Project uitgevoerd in samenwerking met UNICEF ter herdenking van het twintigjarig bestaan van het Verdrag van de Rechten van het Kind.

Het project vond plaats op het centrale plein in Tegucigalpa. Er werden 80 foto’s van Libre Expresión geëxposeerd die de verschillende rechten van het kind uitbeeldden. Het evenement werd afgesloten met een artistiek festival met meer dan 2000 deelnemers.

 Dit project is ontstaan uit de wens om het cultuurhistorisch patrimonium van het oude centrum van Tegucigalpa te promoten door kennis op te doen en deze door te geven. Het project kwam tot stand met steun van de Banco Interamericano de Desarrollo (BID Cultural) en werd uitgevoerd in 2009.

Een groep van 15 jongeren volgden een cursus fotografie en leerden over de geschiedenis van Tegucigalpa door directie observatie. Door de jongeren de geschiedenis zelf te laten ervaren, werden ze bewust gemaakt van het belang om het culturele erfgoed te beschermen en werd veranderde hun manier van denken en hun houding. De foto’s van de jongeren werden gedurende twee maanden tentoongesteld in het Museum van Nationale Identiteit.

Project rond Verantwoord Seksueel Gedrag en HIV/Aids-preventie. Tijdens dit project werden 15 jongeren opgeleid  in seksuele gezondheid en volgden zij het leiderschapsprogramma. Onderdeel van het project was het ontwerpen van zes T-shirts met pakkende boodschappen erop rond veilig seksueel gedrag. Tijdens een evenement op het centrale plein in Tegucigalpa werden meer dan 500 T-shirts uitgedeeld aan jongeren en werden interactieve muurschilderingen gemaakt met pakkende teksten over preventie.

Permanent opleidingsprogramma opgestart in 2008. Het programma biedt jongeren uit kansarme wijken van Tegucigalpa en Comayaguela kansen om hun professionele vaardigheden te verbeteren en meer kansen te krijgen op de arbeidsmarkt. Het programma biedt cursussen in computervaardigheden, Engels, fotografie, videobewerking, kunst, loopbaanoriëntatie en schrijven van een business plan.

Dit doorlopende programma heeft tot nog toe 300 à 400 jongeren opgeleid.

Het project werd uitgevoerd in 2009 en bestond uit het ontwerpen van T-shirts met confronterende teksten die te maken hadden met HIV/AIDS en seksuele gezondheid, waaronder ook veilig vrijen en condoomgebruik. Door middel van mode en ontwerpen leerden jongeren hoe ze met teksten die jongeren aanspreken hun boodschap konden overbrengen om HIV-preventie te promoten op een manier die in hun cultuur past, met respect voor mensenrechten en vooral uit solidariteit met de jongeren die de T-shirts dragen.

Ropa para tu Conciencia – Stof tot Nadenken was een project dat bedacht is door jongeren voor jongeren. De teksten werden door hen zelf bedacht, waardoor ze zich goed met de boodschap konden identificeren. Door middel van artistiek expressie en mode creëerden ze een sociaal bewustzijn.

Het project werd uitgevoerd door 30 jongeren van verschillende seksuele geaardheid. Zij richtten zich op dialoog, begrip, seksuele educatie en HIV/Aids-preventie. Het project maakte deel uit van het leiderschapprogramma over een periode van 6 maanden. De jongeren ontwierpen twaalf T-shirts met een pakkende en duidelijke boodschap rond verantwoord seksueel gedrag om andere jongeren te stimuleren zich “verantwoord te kleden”. In totaal werden 1200 T-shirts geproduceerd die tijdens zes locatiebezoeken werden uitgedeeld om andere jongeren bewust te maken over preventie en condoomgebruik.

Twintig kinderen leerden kennismaken met fotografie als middel ter expressie. Op die manier brachten zij hun leven, hun gemeenschap en omgeving in beeld. De foto’s werden gepubliceerd in een boek met de foto’s en verhalen van de jonge deelnemers aan het project.

CAAF ondersteunt initiatieven die zich inzetten voor de rechten van kinderen met HIV/Aids. In samenwerking met Libre Expresión werden twee conferenties in Tegucigalpa en één conferentie in San Pedro Sula georganiseerd om organisaties die rond dat thema werkzaam zijn te wijzen op financierings- en samenwerkingsmogelijkheden.

Libre Expresión coördineerde de logistieke organisatie.

In 2006 werd een impactanalyse uitgevoerd van het project “Juego entre imágines y palabras” – the interplay between Image and Words

Deze evaluatie werd uitgevoerd met de 20 kinderen die deelnamen aan het project met als doel een boek samen te stellen met de titel “Mi Mente se puso a pescar imágines de la cuidad y el mar” – In mijn gedachten ging ik beelden vissen van de stad en de zee”. Kinderen uit twee totaal verschillende gemeenschappen, het kustgebied Rio San Esteban (departement Colón) en de hoofstad Tegucigalpa (departement Francisco Morazán) kregen de gelegenheid om levenservaringen uit te wisselen en hierover te schrijven.

Fotografieproject waar 60 kinderen met HIV/Aids aan deelnamen met als doel mensen met elkaar te verbinden en hun te wijzen op het belang van HIV-preventie door middel van fototentoonstellingen.

Er werden ook workshops georganiseerd met leiders en docenten om een duurzaam programma rond HIV/Aids op te zetten in 10 scholen in Tegucigalpa en in deze thematiek in beelden te vatten. In totaal bereikte dit project 4.200 kinderen en jongeren van verschillende scholen.

Deze reizende fototentoonstelling deed verschillende regio’s van Honduras aan en  was het resultaat van het fotoproject “We share with you”. De tentoonstelling stond in het teken van respect en de bescherming en naleving van de rechten van kinderen met HIV/Aids in drie kwetsbare gemeenschappen van Honduras.

Cultureel festival met live muziek, fototentoonstellingen en andere culturele activiteiten om kunst en natuur te leren appreciëren. Er werden drie festivals georganiseerd in Valle de Angeles met telkens 200 deelnemers.

Een project dat jongeren uit privéscholen confronteerde met de realiteit van jongeren uit marginale gemeenschappen door middel van fototentoonstellingen en workshops. De fototentoonstelling trok langs vier privéscholen in Tegucigalpa om jongeren bewust te maken en met elkaar in gesprek te gaan over verschillende sociale thema’s.

Tijdens deze reizende tentoonstelling werd ook het boek gepresenteerd ““Mi Mente se puso a pescar imágines de la cuidad y el mar” – In mijn gedachten ging ik beelden vissen van de stad en de zee”.

Een fotoproject met als doel op te komen voor de rechten van de Garífuna gemeenschap. In het project werden 20 kinderen de basisbeginselen van de fotografie en poëzie bijgebracht. Hun bijdragen werden in een boek gebundeld. Tijdens het project ontmoetten kinderen en jongeren uit Tegucigalpa  hun leeftijdgenoten uit Garífuna gemeenschappen en leerden een andere culturele realiteit kennen.

Dit project richtte zich op een nieuwe visie op HIV en gaf een beeld van de situatie van kwetsbare jongeren in Honduras en de rest van de wereld. Het project bestond uit een reizende tentoonstelling in Italië. Naast de fotocollectie was er ook ruimte voor discussie onder jongeren over het thema HIV/Aids.

Dit project werd uitgevoerd met 40 kinderen en jongeren, zowel aidswezen als kinderen met HIV/Aids uit vijf gemeenschappen: Tegucigalpa, Nueva Venta, Corozal, Zambo Creek en la Ceiba. Door middel van fotografie en andere technieken die de epxressie stimuleren werden de deelnemers promotoren voor aids-preventie voor hun familie en gemeenschappen.

Het project “Images of my Life” werd afgesloten met een reizende tentoonstelling in zes dorpen en steden van Honduras. De tentoonstelling had als doel mensen te doen nadenken over de verschillen tussen het platteland en de stad en wilde mensen inspireren.

De reizende tentoonstelling bestond uit een foto-expositie en interactieve workshops over de rechten van het kind en normen en waarden in de stad tegenover het platteland.

Een project dat werd uitgevoerd met 20 straatjongeren en waarbij fotografie werd ingezet als middel om jongeren bewust te maken rond thema’s als besluitvorming en motivatie en een positieve instelling om succesvol te worden. De foto’s werden geëxposeerd in het Parque Central van Tegucigalpa samen met een muurschildering die het publiek confronteerd met de harde werkelijkheid van deze jongeren.

Een project dat aan 20 jongeren van de vuilnisbelt uit Comayaguela de kans gaf om zich te uiten. Het resultaat van het project was een fototentoonstelling om mensen bewust te maken van kinderarbeid en de rechten van het kind.

Fotoproject uitgevoerd in de departementen Copán, Santa Bárbara, Comayagua, Choluteca, La Paz en Gracias met 21 deelnemers. Naast workshops gericht op communicatie en loopbaanoriëntatie wilde dit project de culturele taboes doorbreken die rusten op HIV/Aids bij kinderen, discriminatie tegengaan en mensen bewust maken van het belang van mensenrechten en Aidspreventie. Het resultaat van het project was een fotoboek met dezelfde titel als het project.

Een project uitgevoerd met 15 jongeren uit de Vallei van Aramateca met als doel op te komen voor het recht van vrije meningsuiting door middel van fotografie, grafitti en video. Het project stond in het teken van discussie en reflectie over verschillende sociale thema’s.

Dit project was onderdeel van het tweeluik “Images of my Life: the City and the Country” waarbij de stedelijke realiteit geplaatst werd tegenover de rurale realiteit. Het project werd uitgevoerd in El Naranjito (departement Santa Bárbara) met 20 deelnemers. Bij dit project werd fotografie ingezet als middel ter expressie in combinatie met interactieve workshops gericht op de rechten van het kind en dit resulteerde in een mooie fotocollectie.

Dit was het eerste deel van het tweeluik “Images of my Life” en het eerste project dat werd uitgevoerd door Libre Expresión. Voor het eerst werd fotografie gebruikt als middel ter expressie. Aan dit project namen 21 kinderen en jongeren uit Tegucigalpa deel. Door het nemen van foto’s legden zij hun leven vast in beelden die de realiteit vertelden van hun leefomgeving.