English
Español

Methodologie

De Asociación Libre Expresión gebruikt een unieke en innovatieve methodologie waarbij jongeren op een ludieke manier gestimuleerd worden om te leren en om hun leven een positieve wending te geven en om zich maatschappelijk betrokken te voelen en zich in te zetten voor de Hondurese samenleving. Ons werk richt zich op expressie en gebruikt fotografie als middel voor jongeren om hun opinies, gevoelens en dromen te leren uiten en hierdoor hun persoonlijkheid te ontwikkelen.

FOTOGRAFIE ALS MIDDEL VOOR ZELFEXPRESSIE

In de huidige samenleving speelt fotografie een belangrijke rol als middel om informatie weer te geven, om de werkelijkheid te illustreren of om zich artistiek te uiten als artiest of als hobbyist. Fotografie is niet meer weg te denken uit de zakenwereld, de industrie, de publiciteit, de grafische sector en andere sectoren. Als middel voor zelfexpressie is fotografie minder bekend. De Asociación Libre Expresión heeft als doel de zelfexpressie van gemarginaliseerde groepen en zet fotografie en andere creatieve uitingen in als middel om maatschappelijke betrokkenheid te stimuleren. De organisatie richt zich voornamelijk op jongeren en kinderen.

Fotografie inzetten als middel voor zelfexpressie gaat dieper dan alleen mooie foto’s leren maken. Het gaat om de zelfexpressie van individuele mensen te bevorderen. Libre Expresión onderscheidt vier niveaus van zelfexpressie: het uitdrukken van opinies, het uitdrukken van gedachtes, het uitdrukken van gevoelens en het uitdrukken van dromen.

Niveau 1 Expressie van opinies

Als onze mening gevraagd wordt over een bepaald thema, zijn we meestal bang voor de Reactie van anderen. Door middel van fotografie leren kinderen en jongeren op een creatieve manier vrijuit hun mening te geven over sociale, politieke en religieuze thema’s.

 Niveau 2 Expressie van gedachtes

De expressie van onze gedachtes vraagt om een diepgaande reflectie en is een combinatie van onze ideeën over een bepaald onderwerp en onze eerdere kennis over dat onderwerp. Gedachtes worden altijd gevormd vanuit het oogpunt van het individu. Daarom is het interessant om deze gedachtes te uiten, ook al zijn ze complex.

Niveau 3 Expressie van gevoelens

Gevoelens zijn diepgaande emoties die verder gaan dan gedachtes. Gevoelens zijn niet noodzakelijkerwijze gekoppeld aan kennis, want ze zijn emotioneel, niet rationeel. Het is makkelijker om gevoelens te uiten op jonge leeftijd. Een klein kindje heeft er geen moeite mee om zijn moeder knuffelen en “ik vind je lief” te zeggen. Maar als ze ouder worden, beginnen jongeren hun gevoelens te onderdrukken omdat ze bang zijn om afgewezen te worden of voor wat anderen van ze denken. Fotografie leert jongeren hun gevoelens vrijelijk te uiten op een natuurlijke manier.

Niveau 4 Expressie van dromen

Dromen zijn een van de meest intense emoties van de mens. In dromen komen onze wensen voor de toekomst naar boven. Om te kunnen dromen moeten we eerst onze toekomst kunnen visualiseren en een route uitstippelen hoe we daar kunnen komen. Jongeren willen doorgaans hun dromen niet met anderen delen, omdat ze bang zijn dat hun dromen niet zullen uitkomen. Doordat ze hun dromen niet delen, slagen jongeren er ook niet in om ze te realiseren en na een tijdje laten ze hun dromen varen. Door het gebruik van fotografie leren jongeren en kinderen hoe ze hun dromen kunnen visualiseren en hoe ze hun diepste verlangens over hun toekomst kunnen uiten. Dit helpt ze om hun dromen te verwezenlijken.

Libre Expresión verkent deze vier niveaus van zelfexpressie tijdens fotografie- en expressieworkshops waarbij technische aspecten van fotografie, zoals het maken van goede composities, en ludieke activiteiten gecombineerd worden om de bewustwording en zelfexpressie van de deelnemers te stimuleren.

Elke foto draagt een boodschap uit die gevormd wordt door ideeën, meningen, gevoelens en dromen. Elke foto is uniek en laat impliciet zien hoe de deelnemer de realiteit waarneemt en apprecieert. Deze unieke foto’s met hun boodschap zijn het eindresultaat van methodologie van expressie.