English
Español

Leiderschapprogramma

Libre Expresión verbindt sociale communicatie met leiderschap. Zij gebruikt hierbij een effectieve methode door samen met de jongeren projecten op te zetten die hun leren hun gedrag te veranderen en een goede invloed uit te oefenen op hun omgeving. Door teamwerk, via sociale communicatie en alternatieve methoden, leren jongeren ideeën te conceptualiseren en projecten en sociale campagnes op te zetten.

De combinatie van deze twee elementen: leiderschap en sociale communicatie zorgen ervoor dat jongeren zich rechtstreeks aangesproken voelen en dat ze zich kunnen ontwikkelen tot individuen die in staat zijn om hun gedrag te veranderen en op een positieve manier kunnen bijdragen tot permanente sociale veranderingen in hun eigen leefwereld.

Onze methodologie combineert ludieke activiteiten, zoals bekende spelletjes die de motivatie en integratie stimuleren, met meer didactische technieken die speciaal zijn bedacht voor jongeren en die passen bij hun levensstijl en die hun bewust maken van de problematiek. Belangrijk is dat deze ludieke activiteiten echte leermomenten zijn voor de jongeren. Er wordt gebruik gemaakt van visuele middelen en didactische materialen om de problematiek te benaderen op een holistische manier en alle zintuigen aan te spreken. Verder stimuleren deze ludieke activiteiten ook de creativiteit en leiden ertoe dat jongeren anders tegen dingen aankijken, betere en creatieve oplossingen bedenken voor hun problemen. Deze activiteiten leren jongeren ook zich te uiten en follow-up activiteiten te bedenken.

Leren door te doen en actief participeren is een sleutelelement bij onze sessies van collectieve reflectie. Tijdens ludiek activiteiten wordt zowel ruimte gecreëerd voor participatieve discussie en diepgaande reflectie. Tijdens collectieve reflecties leren jongeren naar elkaar te luisteren en rekening te houden met andere visies. Op die manier leren jongeren hun opinie te vormen over de thema’s die tijdens de discussies behandeld worden. Tijdens dit proces leren jongeren ook zaken te interpreteren, conclusies te trekken en zaken innerlijk te verwerken en dus levenservaring op te doen. Dit is een essentiële stap om ervaring om te zetten in kennis. Van alle jongeren wordt actieve participatie verwacht, maar de innerlijke verwerking is een individueel proces dat begint met “wie ben ik” en hoe ga ik om de problemen waarmee ik te maken krijg. Tijdens het werken in teams leren jongeren hoe ze hun problemen kunnen analyseren en ze er samen oplossingen voor kunnen bedenken. Via innerlijke verwerking en teamwerk wordt een sociale campagne opgezet met als uiteindelijk doel veranderingen in gedrag.

De stap van persoonlijke uiting gebeurt op een natuurlijke manier door jongeren te stimuleren om hun ideeën, meningen, gedachten en zelfs hun gevoelens en dromen te uiten. Als alle jongeren de noodzaak zien om tot oplossingen te komen, zullen zij zich ook gezamenlijk inzetten om oplossingen te bedenken. Ze zullen vertrouwen hebben in het gezamenlijke proces en in het samen vinden van oplossingen.