English
Español

Wat kan jij doen

 

Wilt u ons steunen?

Hartelijk dank voor uw interesse in ons werk en uw steun aan Libre Expresión.

Alleen met uw hulp kunnen wij onze missie verwezenlijken, nl. het sterker maken van kinderen, jongeren en andere bevolkingsgroepen door middel van de fotografie en artistieke expressie in het algemeen. Libre Expresión werkt met vrijwilligers en op basis van donaties in speciën of in natura. Iedereen die wil kan donateur worden, zowel individueel of als bedrijf. Op die manier helpt u ons om jongeren op te leiden, zodat ze zich vrij kunnen uiten en leren zich een mening te vormen.

Voor meer informatie, kunt u contact met ons opnemen via email: comunicación.librexpresión@gmail.com of kijk op onze website www.libreexpresion.org