English
Español

CIDE

In het Centrum voor Informatie, Documentatie en Ontspanning, kortweg CIDE genoemd, kunnen kinderen en jongeren, al dan niet lid van Libre Expresión, op een verantwoorde manier hun vrije tijd doorbrengen. Ze kunnen er kennis opdoen en nieuwe vaardigheden leren die bijdragen tot hun persoonlijke ontwikkeling. Het CIDE organiseert zowel educatieve en recreatieve activiteiten als activiteiten die vormend zijn en jongeren bewust maken rond de centrale thema’s van Libre Expresión: Seksuele en Reproductieve Gezondheid, Mensenrechten en Culturele Diversiteit.

Milieubewustzijn is ook een belangrijk thema voor Libre Expresión. Binnen het programma van het CIDE wordt daarom een of twee keer per maand aandacht besteed aan dit thema. Daarnaast worden ook workshops van halve dagen georganiseerd in de vakgebieden van Libre Expresión, zoals fotografie, leiderschap, expressie en persoonlijke ontwikkeling van jongeren. Deze workshops worden gegeven door deskundige vrijwilligers en zijn volledig gratis.

Het CIDE ontwikkelt activiteiten met het oog op de toekomst van jongeren en biedt een ruimte voor educatieve ontwikkeling. Het CIDE beschikt over vijf computers met een snelle internetverbinding die jongeren gratis kunnen gebruiken om informatie op te zoeken en om hun huiswerk te maken. Ze kunnen er ook hun sociale netwerken onderhouden. Een van de computers beschikt over een reeks educatieve spelletjes, zodat jongeren op speelse wijze kunnen bijleren. Binnen het CIDE is er ook een gezellige en comfortabele leeshoek met boeken in het Spaans en Engels  en zijn er zitplekken voor lectuur en schoolwerk. Twee woensdagen per maand is er een Leesclub waar jongeren verschillende boeken bespreken. Daarnaast zijn er ook de filmavonden. Elke maand worden vier films vertoond die educatief van aard zijn.

Er worden telkens twee films in het Engels of in een andere vreemde taal vertoond en twee in het Spaans. De films worden uitgekozen op basis van hun inhoud en de boodschap die erachter steekt. Na afloop volgt telkens een nabespreking over de diepere inhoud van de film. Behalve de bibliotheek, de computers en de filmavonden, worden in het CIDE ook spelletjesactiviteiten georganiseerd die de teamgeest bevorderen. Vele van de spellen zijn zelf bedacht door Libre Expresión om de identiteit van de organisatie uit te dragen en verschillende thema’s waarrond wij werken.