English
Español

Achtergrond

Libre Expresión

Libre Expresión is in 2003 ontstaan als een initiatief voor kinderen en jongeren uit achterstandswijken van Tegucigalpa en Comayaguela waarbij ze leren zich te uiten door middel van fotografie. Wat begon als een kortlopend project groeide al snel uit tot een innovatieve methodologie uniek in Honduras, waarbij fotografie en visuele communicatie toegepast worden om kinderen en jongeren en andere achtergestelde groepen te stimuleren om hun emoties, gevoelens, behoeften en dromen te uiten.

De leden van het bestuur van de Asociación Libre Expresión in Honduras worden voor twee jaar benoemd. In Nederland werd de Stichting Libre Expresión opgezet door Mijke Bos, een fotografe. Samen met andere mensen draagt zij met haar netwerk en ideeën bij aan het werk van de organisatie. Libre Expresión is daarom een echte multidisciplinaire en internationale organisatie.

 

Cross-cutting issues

Libre Expresión stimuleert zelfexpressie bij achtergestelde groepen in Honduras met behulp van fotografie en andere artistieke media om persoonlijke ontwikkeling en sociale betrokkenheid te stimuleren.

 

MENSENRECHTEN: Projecten ter bevordering van mensenrechten, met de nadruk op kinderen en jongeren.

SEKSUELE EN REPRODUCTIEVE GEZONDHEID: Innovatieve projecten waarbij fotografie zowel ingezet wordt als middel bij educatie rond seksuele en reproductieve gezondheid, als bij HIV/AIDS preventie.

CULTURELE DIVERSITEIT: Projecten, in de vorm van presentaties op locatie of publicaties, die door middel van de fotografie, jongeren van verschillende culturele en etnische achtergronden stimuleren ervaringen uit te wisselen en te delen, te verbinden en te confronteren.

 

Onze methodologie

Libre Expresión gebruikt een unieke en innovatieve methodologie gebaseerd op ervaringsgericht leren, waardoor Hondurese kinderen en jongeren gemotiveerd worden om hun leven een andere wending te geven, hun levensomstandigheden te verbeteren en zich sociaal in te zetten.

Wij gebruiken fotografie als middel om kinderen en jongeren in Honduras te leren zich beter te uiten en zich in te zetten voor hun gemeenschap. Bij fotografie het niet alleen om het maken van mooie foto’s, maar het is ook een middel om uitdrukking te geven aan meningen, gedachtes, emoties en dromen.

Ons leiderschapprogramma richt zich zowel op de persoonlijke als op de sociale ontwikkeling van jonge mensen en is gebaseerd op ervaringsgericht leren. Deze methodiek helpt jongeren om hun eigen identiteit te ontwikkelen, hun talenten te benutten, hun leidinggevende capaciteiten en hun capaciteit voor besluitvorming in te zetten en het versterkt hun waarden en culturele identiteit.

Het begin van Libre Expresión

Libre Expresión is in 2003 ontstaan als een initiatief voor kinderen en jongeren uit achterstandswijken van Tegucigalpa en Comayaguela waarbij ze leren zich te uiten door middel van de fotografie. Wat begon als een kortlopend project groeide al snel uit tot een innovatieve methodologie uniek in Honduras, waarbij fotografie en visuele communicatie toegepast worden om kinderen en jongeren en andere achtergestelde groepen te stimuleren om hun emoties, gevoelens, behoeften en dromen te uiten.

Vanaf het begin heeft Libre Expresión gewerkt met vrijwilligers en projecten opgestart om haar visie uit te dragen. De eerste jaren voerde Libre Expresión samen met andere NGO’s en internationale organisaties projecten uit. Tijdens deze projecten kregen jongeren zowel een fotografiecursus, leerden ze foto’s maken, werden de foto’s tentoongesteld en werd er eenfotoboek gepubliceerd.

 

Projecten

Sinds 2004 zet Libre Expresión ook projecten op in rurale gebieden om zo de doelgroep teVERBINDEN met initiatieven en projecten die reeds in en rond de hoofdstad Tegucigalpa waren ontwikkeld. Op die manier worden mensen die deelnemen aan deze projecten zich bewust van wat deze methodiek kan bewerkstelligen en leren ze visuele middelen gebruiken om bij te dragen aan het onderwijs van kinderen en jongeren en hun integratie in de maatschappij, zodat zij meer kansen krijgen op een beter leven.

De laatste jaren heeft Libre Expresión allianties gevormd met andere organisaties en heeft ze haar expertise en methodiek toegepast in projecten waaraan jongeren van verschillende etnische achtergronden deelnamen om culturele diversiteit te bevorderen. Bij deze projecten wordt fotografie vaak gecombineerd met andere vormen van kunst, zoals poëzie. Sinds 2005 biedt Libre Expresión cursussen aan in fotografie aan scholieren uit sociaaleconomisch hogere klassen in het private onderwijs om ze te CONFRONTEREN met de realiteit buiten hun eigen sociale klasse.

Sinds augustus 2005 staat Libre Expresión officieel als stichting geregistreerd in Nederland en sinds oktober 2005 werd de organisatie ook officieel geregistreerd in Honduras.

 

EXPOSITIES

Libre Expresión organiseert exposities in Honduras, maar ook daarbuiten, in Cuba en Italië. Kinderen en jongeren van andere landen krijgen op die manier de kans om hun foto’s te exposeren en worden tezelfdertijd ook geconfronteerd met realiteit in Honduras.

Het Instituut van het Beeld

In 2009 werd het Instituut van het Beeld (IDI) opgericht. Het idee voor dit instituut ontstond uit de noodzaak die jongeren voelden voor meer gespecialiseerd beroepsonderwijs dat beter aansluit op de arbeidsmarkt. Het Instituut van het Beeld biedt betere kansen op werk voor jongeren door cursussen in computervaardigheden en Engels aan te bieden.

 

Libre Expresión vandaag

Libre Expresión DEELT haar methodiek gebaseerd op ervaringsgericht leren met andere organisaties. Door sociale communicatie en via diverse kunstuitingen, leren jonge mensen hun vaardigheden te ontwikkelen zowel op persoonlijk als op artistiek en sociaal gebied.